Google Reklamalarına tıklayarak sitemize destek verebilirsiniz.

16 Mart 2018 Cuma

Kıbrıscık Doğal Yaşam

Tabii Bitki Örtüsü

İlçede ormanlar geniş yer tutar. 32.836 hektarlık alan ormanlıktır. Bunun 15174 hektarlık alanı ve­rimli ormandır. Geri kalanı da bozuk ardıç, meşe, baltalık gibi alanlar oluşturur. Ormanlık alanlar ilçe yüzölçümünün %52.89'nu teşkil eder.
İlçe ormanlarında yüksek kesimlerde iğne yap­raklı sarıçam, karaçam ve köknar, plato ve tepe eteklerinde ardıç, meşe gibi geniş yapraklı ağaç­lara, yerleşim birimleri yakınlarında ise çalılıklara ve bozkırlara rastlanır. Bozkır çeşitlerinden; sığır kuyruğu, geven, kekik, gelincik, çayır üçgülü, ça­kır dikeni, çoban yastığı, yavşan otu, kılıç otu, kara yonca, çavdar otu ve kara ot mevcuttur.
Ayrıca ormanlık alanlarda yaban armudu, alıç ve dağ kavağı vardır.
Ekili dikili alanların arasında ormanlıklara, me­ralarda meyveli-meyvesiz ağaçlara rastlanır. Ulu- dere ile Arközü derelerinin kenarlarında söğüt, kavak, böğürtlen, karaçalı türü ağaç, ağaçcık ve çalıları görmek mümkündür.


İKLİMİ

 Karadeniz etkilerinden uzaklaştıkça farklı iklim tipleri belirlenmiş bulunmakla beraber İç Anadolu Bölgesi'nin iklimine geçiş iklimi özelliği gösterir. İklimi karasaldır. Daha çok İç Anadolu'nun iklim özelliğini taşır. Fakat ortalama sıcaklıklar, yaz ve kış mevsimleri ile gece ve gündüz arasındaki sıcak­lık farkları yönünden İç Anadolu merkezlerinden farklılık gösterir. Mevsimler arasındaki sıcaklık farkları belirgindir. Yaz günlerinin ortalama sıcak­lığı İç Anadolu Bölgesi'ne göre azdır.
Yılın her mevsiminde yağış görülmesine karşın, yağış çoğunlukla kğş ve ilkbahar mev- simlerindedir. Yaz yağışları çok azdır. Tespit edil­miş yıllık yağış miktarı metrekareye 527,3 mm3, dür. Yağışlar Köroğlu Dağları'nda ve eteklerinde, diğer yerlere nazaran daha fazladır. Kış yağışları kar şeklindedir.
İlçenin ikliminde son yıllarda gözle görülen de­ğişiklikler meydana gelmiştir. Kışlar eski şiddetli özelliğini yitirmiş, yaz mevsimi ise yaığışlı hale gel­miştir. İlçenin güneybatısındaki Sarıyar Barajı'nın yağmur yüklü bulutları bölgemize ve sonradan da yüksek tepelere kaydırması sonucu yağış miktarı artmış ve iklimde yumuşama olmuştur.
İlçemizin kuzeyinden yıldız, kuzeybatısından esen karayel rüzgarları etkili olup, yağış getirmek­tedir.

Akarsu ve Gölleri

621 km2 genişliğindeki ilçe topraklarında iki önemli akarsu bulunmaktadır. Bunlar Serke dağ­larındaki Serke Deresi ile Karakise dağlarında ise Hızar, Gümbürdek Dere ve Sakal Dere kaynakları ile beslenerek batıda Seben'e ulaşan Uludere'dir. Bu akarsuyun başlangıçtaki adı Cuma deresi, orta bölümünde Bentbaşı ve Kuvatuk derelerini içine alarak Şaduman Deresi adını alır.
İkinci akarsu ise kuzeyde Köroğlu dağlarından doğan ve Çimencik Deresi'ni de içine alan ilçe merkezi ile Bölücekkaya Köyü'nün arasından ge­çen Arközü Deresi'dir. Bu dere daha kısadır. Her ikisi de ilçenin güneybatısında birleşerek Uludere adını alır. Uludere'ye Taşlık Köyü yakınından ge­çen Kavuşuk Deresi, Deveci Köyü'nün batısından geçen Bahadır Deresi gibi dereler de kavuşur. Ulu- dere, Seben sınırını güneybatıya doğru takip ede­rek Sakarya Nehri'ne ulaşır.
Ulu Dere ve Arközü derelerinin rejimleri yıl içerisinde büyük farklılık gösterir. Mart ve Nisan aylarında karların erimesi ve ilkbahar mevsiminde yağmurların yağmasıyla beraber akımları fazladır. Yaz aylarının sonunda ise su miktarları azalır. De­reler sulama işlerinde kullanılır. Şaduman Deresi boyunca çeltik (pirinç) ve Alanhimmetler Köyü yöresinde bağ sulamada yararlanılır. Uludere'de tatlısu balığı yaşamaktadır. İlçenin tek doğal gölü; Kıbrıscık - Beypazarı yolu üzerinde ilçeye 22 km. uzaklıktaki bir he­yelan gölü olan Karagöl'dür. Karakise dağlarının uzantısında Kurban Pınarı Tepesi'nin (1667 m) eteğindeki toprak kaymalarından oluşan heyelan çukurluğuna yerleşmiştir. Bir hektar genişliğinde olup, derinliği 11-12 metreye kadar ulaşmaktadır. Çevresi sazlık ve bataklıktır. Göl kuru derelerden beslenir. Gölde, yaz ve kış aylarında seviye farkı görülür. Suyu tatlıdır. Gölde, alabalık, kadife, gök kuşağı gibi balıklar ve yaban ördeği yaşar. Avcıların çok uğradığı bir yerdir. Çevresinde kavak, söğüt ve iğne yapraklı sarıçam, karaçam gibi ağaçlar vardır. Karagöl, milli parklar kapsamı içerisine alınmış olup konak-lamaya yönelik dağ evleri ile kamp yapmaya elverişli yerleri mevcuttur.

 Ayrıca ilçede yakın sulama amaçlı Dikmen Gölü, Kızılcaören Göleti Nadas Göleti, Belen Gö- leti, Bölücekkaya Göleti, Yazıca Göleti, Karaköy Göleti gibi göletler de yapılmıştır.

KAYNAK: http://www.kibriscik.gov.tr


Kıbrıscık

Kıbrıscık ismi 1960'lı yılları anlatan Hatırla Sevgili adlı dizide de geçmiştir. Dizide Ahmet, aşık olduğu Yasemin'i unutmak için Kıbrıscık'a Kaymakam vekili olarak gitmiş ve uzun bir süre burada kalmıştır.

Bloğumuzda yayınlanan yazılardan hemen haberiniz olsun.